Honka Sverige
MODELLER INDIVIDUELLA LÖSNINGAR REFERENSPROJEKT

CERTIFIERING

BYGGSERVICE KONTAKT   LÄNKAR

 Certifiering

 Certifiering

 Certifiering

 Certifiering

 Certifiering

 Certifiering

Honka är den första trähustillverkaren i Europa som fick rätt att förse sina produkter med CE-märkning i enlighet med ETA-godkännandet (European Technical Approval). Rätten att använda märkningen bevisar att produktens egenskaper överensstämmer med definitionerna i EU:s byggproduktdirektiv. Utöver detta beaktar vi särskilda krav i olika länder, som bl.a. krav på belastning och värmeisolering. Tack vare CE-märkningen kan Honkas huspaket föras fritt till 25 europeiska länder.

I produktionen använder vi endast trämaterial som uppfyller stränga kvalitetskriterier. Vi fuskar inte med kvaliteten; endast i välskötta, friska skogar växer träd som är bra nog för att användas i Honka hem. Lyckligtvis växer det i de certifierade finländska skogarna, där vi hämtar vårt timmer, fler träd än vad vi hinner använda.

Därför har vi en PEFC-certifiering.

PEFC-certifiering garanterar att beskärningen av Honka hus rå materiellt är från certifierade finska skogarna. På varje timmerhus som vi tillverkat fäster vi alldeles på slutet skylten Original Honka. Skylten är både en symbol och en garanti för äkta Honka-kvalitet.Honka Sverige • Stora Havsjön Kojåsen 1 • 683 95 Sunnemo • Sverige • 0046-730867416 • 0046-702255132 • e-post: info@honkasverige.se